woensdag 27 februari 2013

De laatste schotten zijn geplaatst.


Wat nu nog te doen?
  • Aanbrengen spandraden (tuien);
  • Grond aanvulling buiten en binnen;
  • Egaliseren;
  • Vlonders aanbrengen;
  • Schietkokers aanbrengen;
  • Aftimmeren toegang mitrailleursnest en scherfvrije ruimte;
  • Afrastering;
  • Borden plaatsen.
De chef der fortificatiën Johan is zeer te spreken over de inzet van de vrijwilligers en de inzet van Mees Moesbergen en André Davelaar moet zeker genoemd worden! Geweldig......
Verschil moet er zijn!!!!

Bijschrift toevoegen

De 'grote' drie.....

Ik sta op wacht en denk aan jou....

En daar is ie dan....

Pas op Roel de vijand is achter je.....
zaterdag 2 februari 2013

STARTSCHOT GREBBELINIE BOVEN WATER

25 junuari is op Fort Daatselaar het startschot gegeven voor een nieuwe periode van samenwerking, beheer en draagkracht herstel van de Grebbelinie.
De kanonniers van Stadskanonniers Amersfoort hadden het oude kanon opgesteld op Fort Daatselaar het kruispunt van de Slaperdijk en de Groeperkade.
Gedeputeerde mevrouw Pennarts van de Provincie Utrecht vuurde het het schot af. Wij van Hoeve de Beek hopen dat dit schot niet willekeurig de lucht inging maar ook een beetje is gericht op Hoeve de Beek.

De foto's zijn gemaakt door Geo van Geffen.